Zachraňujeme jedinečný kousek přírody

  • Číst 7877 krát

Dnes už legendární festival The Legend Rock Fest se pomalu dostává do letošního finále a za pár dní se opět otevřou brány nádherného areálu, který se na dva dny stane rockovým rájem. "Legendy" jak jim fanouškové zkráceně říkají dnes už neodmyslitelně patří k festivalovým stálicím, kterou všichni s očekáváním sledují, co jim v dalším ročníku pořadatelé opět zajímavého nachystají. Popularita Legend neustále stoupá a to nejen z pohledů kapel, které tu mnohé zdomácněly, ať jde o Komunál, Traktor, Dymytry a muzikantů díky neuvěřitelně preciznímu servisu, který se kapelám v backstage dostává, ale i neustále rostoucího zájmu návštevníků pro nádherný areál (jeden z nejhezčích, kde se rockové akce konají) s veškerým konfortem, který je posluchačům nabídnut, ať co se týče občerstvení, klidovou zónou,,,, až po výborný a zajímavý informační servis, který obsahuje nejen spoustu zajímavostí, ale jeho tištěná forma (každý ho dostává zdarma) se stává výborným průvodcem po dobu konání festivalu. Co nám v novém zpravodaji organizátor Zdeněk Lhota o areálu řekl.

Náš festivalový zpravodaj vychází od pátého ročníku The Legends Rock Festu. V minulém roce jsme se v něm věnovali jubilejnímu 10. ročníku i historii festivalu. Tentokrát bychom rádi malinko odbočili. Nikoli však daleko, nýbrž přímo do centra všeho dění: směrem k Areálu Zahrada, kde se nově scházíme.

Vše začalo Pod Věží
Mnozí z účastníků navštěvují festival od jeho prvního ročníku – a pokud ne od prvního, tak od druhého či třetího. Proto téměř všichni pamatují areál Pod Věží. Je nepochybné, že tento areál měl svoje přednosti a půvab. Leč jak šel čas, nové a nové požadavky na zajištění festivalu začaly výrazně převyšovat kapacitní možnosti areálu.
Vše začínalo svépomocí stavěným pódiem o rozměru 8x6 m. Posléze bylo nutné přejít na rozměr 10x8 m. Letos to bude již 12x10 m. Z původního rozměru malého pódia se v podstatě stala pouhá přípravna pro aparaturu. Jedním z dalších požadavků byl příjezd střídajících se kamiónů s aparaturou přímo k pódiu, a hlavně vně publika. V dřívějším kempu neproveditelné. Nalezení a vytvoření nového areálu se stalo jediným východiskem.

Areál Zahrada: od pralesa k nové oficiální ploše pro kulturu a volnočasové aktivity
Nový prostor pro festival, který dostal jméno Areál Zahrada, byl vlastně určitým darem z nebes. Na tomto místě je třeba poděkovat původním majitelům, kteří nám jej postoupili s vědomím, že s ním naložíme smysluplným způsobem. Dané místo nicméně nebylo po dvě desetiletí takřka využíváno. V houští porostu nebylo vidět na pár metrů daleko. Pro mnoho lidí se tak stalo příležitostí i pro takové jednání, jakým je zbavení se nejrůznějších odpadků, ale i řadě dalších nezákonných činností.
Nuže: vyhrnout rukávy a s chutí do toho. Pracovalo se převážně ručně. Každý, kdo má zahradu třeba 10x10 metrů, ví, kolik času a úsilí vyžaduje údržba pouhých sta metrů čtverečních. A Areál Zahrada má patnáct tisíc metrů čtverečních, tedy stopadesátkrát více. To jen pro představu, čím bylo třeba se usilovně proklestit. Ale povedlo se. Jedním z důležitých mezníků se pak stal nový územní plán, který dané místo proměňuje v novou oficiální plochu pro kulturu a volnočasové aktivity. Další práce tedy mohly začít.

Trvale pracujeme na zvyšování komfortu
Každý, kdo festival pravidelně navštěvuje, může potvrdit, že se každoročně snažíme o nejrůznější inovace, zvelebování, zkrátka o zvyšování komfortu pro spokojenost účastníků. Letos bude již při vstupu do areálu na první pohled zřejmé, že jsme o čtyři metry zvětšili průzor v živém plotě, který je nenásilným dělítkem mezi pódiem a publikem. Po stranách pak vzniká nová kulisa, které pohledu na pódium dodá monumentálnost. Nedaleko jsme zřídili novou zónu pro pohodlné sezení. Pro přespolní bude při troše štěstí zprovozněno šest sprch – zatím tedy zahradních, ale jedná se venkovní a přírodní areál, tedy osvěžení touto formou přijde jistě vhod. To je v době psaní tohoto příspěvku zatím bez záruky. Další informace budou uvedeny uvnitř zpravodaje. Na řadě dalších zlepšení se trvale pracuje.

Další aktivity v areálu
Nový areál je na světě a slouží od roku 2020. Vylepšené prostředí se stalo příležitostí pro řadu dalších nových aktivit. Mezi akce pro celou rodinu patří vydařený Čarodějáles či Dřevosochání, jehož výsledná díla posléze originálním způsobem zkrášlují celý areál. Třetím rokem se zde uskuteční festival jógy – Divine Festival, následuje již tradiční The Legends Rock Fest. V závěru venkovní sezóny je pak možné těšit se na Loučení s létem, o které se letos svým exkluzivním vystoupením postarají naši kamarádi z kapely Traktor a jejich hosté. Na podzim probíhá Dýňobraní, které pořádá Dům dětí a mládeže Hořice. Areál se dále stal velmi příjemným místem pro zahradní svatby, plesy, soukromé oslavy, školní či táborové aktivity, firemní akce, hudební párty a další zajímavé akce.

Jaké jsou výhledy?
Toto je velmi zajímavá otázka. A to už jen proto, že v brzké budoucnosti bude na jeho západní straně vybudována dálnice, na severní straně pak výpadovka z Hořic k dálnici. Na východní straně se nachází stávající silnice R 35 Hradec Králové-Jičín. A poslední, jižní část je lemována příjezdovou komunikací k samotnému areálu. Z této perspektivy se tak celý areál stává uzavřeným ostrůvkem s jedinečnou dostupností, orámovaným dopravní infrastrukturou. A to je pro nás a jeho zachování stonásobnou výzvou. V těchto měsících pracujeme se zahradními architekty z RSU s.r.o. Trutnov na budoucím uspořádání celého areálu. Se stavebním odborem Hořice pak bude konzultována forma plně funkčního dovybavení – vše tak, aby byl splněn účel v souladu se zachováním přírodního charakteru. Jistě, že by mohl přijít lecjaký developer a prosadit si bagr, který vše srovná se zemí. Samozřejmě by někdo mohl chtít vytvořit v místě zeleně asfaltovou plochu. My však máme jasno. Naším cílem je zachování krásného a jedinečného koutu přírody s jasně daným zaměřením a využitím.

Ideální místo pro dovolenou
Jak již bylo řečeno, město Hořice má velmi výhodnou polohu. V rámci kraje se nachází celá řada turisticky zajímavých cílů, včetně blízkých Krkonoš. Město také disponuje různými kempy, například všem dobře známým areálem U Věže i kempy v lokalitě Dachovy na severovýchodě Hořic. V okolí najdeme kempy v Milovicích, v Miletíně či na Pecce. V posledních letech nám vlivem různých faktorů bohužel postupně zanikla většina hotelových kapacit. Ty lze pro účely festivalového ubytování kompenzovat formou penzionů či privátů, pro účastníky akcí jsou dále k dispozici studentské ubytovny. Samotné město Hořice je přímo překrásné a disponuje řadou zajímavých míst, která stojí za návštěvu. Jedním z nich je přímo unikátní prvorepublikové koupaliště v již zmíněné lokalitě Dachovy. Všechny kempy a další kapacity disponují veškerým zázemím pro dovolenou či prodloužený víkend. Plocha pro stanové městečko je z tohoto pohledu skutečně jen jednorázovým útočištěm pro přespání. Co je ale podstatné? V rámci festivalu stačí přijet o pár dní dříve či se poté ještě zdržet, a festival či jiné akce pořádané v Areálu Zahrada se tak stávají příležitostí pro zajímavě a hezky prožitý pobyt.

Dávat lidem radost nás baví
Od první chvíle je zřejmé, že cílem všech podniknutých kroků je zkultivovat nevyužívaný prostor a proměnit jej v příjemné místo. Místo, které bude lidem přinášet co nejvíce radosti a potěšení. Každý, kdo si někdy zkusil něco podobného dělat, ví, že se jedná o tisíce hodin velmi náročné, někdy i vyčerpávající práce. A myslíte, že se nenajdou jednotlivci, kteří neopomenou využít každé možné příležitosti k tomu, aby vám hodili nějaký ten klacík pod nohy? Jistě že ano. Nerudně překážet iniciativě a tvářit se, že tak činí pro ochranu a blaho druhých, je pochopitelně mnohem snazší, než vlastní prací, někdy i za cenu nemalých rizik, pro druhé něco smysluplného vytvořit. Avšak člověk je tvor společenský. Mezilidské setkávání a komunikace při příležitosti společenských akcí je lidem vlastní. Dávat radost nás prostě baví, a dokud nám budou síly stačit, budeme se snažit, aby radosti bylo co nejvíce.

Poděkování
Nutno dodat, že jenom samotná příprava aktuální podoby festivalu představuje dva roky práce. Ve všech směrech děkujeme všem, kteří nám, často nezištně, pomáhají. Děkujeme veřejným institucím, mezi jinými Městskému úřadu Hořice a Královéhradeckému kraji - i za morální podporu při řadě realizovaných akcí. Děkujeme takřka stovce partnerů i bezmála čtyřem stovkách lidí, kteří jsou nejrůznějších formou do přípravy a organizace akcí zapojení. Také děkujeme všem rockerům, kteří se vlastně stali impulsem k tomu, aby se věci uvedly do pohybu. Děkujeme všem, kteří alespoň tolerují, přestože třeba nefandí. A konečně děkujeme každému návštěvníkovi za jeho přítomnost při kterékoli z usilovně realizovaných akcí, neboť jen tak se tuto veskrze pozitivní ideu daří proměňovat ve skutečnost. A život může být skutečně bohatší, radostnější a veselejší. Přejme si proto hezké počasí, ať vše funguje a klape, jak má. Účastníkům přejeme příjemně společně prožitý čas. Ještě jednou děkujeme za veškerou přízeň a za vše dobré!
Zdeněk Lhota
Organizátor

PS: sledujte stránky rockpalace.cz a budete mít možnost zasoutěžit si o dvě vstupenky na The legend Rock Fest

legends rock fest A5 návrh